Hanne Bernard

er konsulent i Minoritetskonsulenterne ApS, hvor hun med sin specialviden om børn og traumer kan rådgive og supervisere om bl.a. udsatte familier, det anbragte barn, etniske minoriteter, æresrelaterede problemstillinger, traumatiserede flygtninge og uledsagede flygtningebørn.

Hanne arbejder i spændingsfeltet mellem den tilknytningsmæssige udvikling, det neuroaffektive felt, psykodynamisk tænkning og forståelse af relationer.

Hanne Bernard er oprindeligt uddannet afspændingspædagog, siden psykolog (Cand.pæd.psyk.) fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, og har en efteruddannelse i behandling af traumer hos børn.

For Minoritetskonsulenterne holder Hanne oplæg om børn og traumer, børn og vrede, børn og sorg med baggrund i sin erfaring fra PPR, Røde Kors – Asylafdelingen, og Center for Familiepleje i Københavns kommune. Hun tilbyder også supervision til plejefamilier, opholdssteder og forvaltninger vedr. børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Til daglig arbejder Hanne med plejefamilier og som VISO-specialist i Center for Familiepleje og har desuden en mindre privat praksis, hvor hun tilbyder samtaleforløb til børn, unge og voksne.