Forside

Minoritetskonsulenterne ApS er et konsulenthus, der opkvalificerer fagfolk til at løse opgaver vedrørende borgere med minoritetsbaggrund.

Minoritetskonsulenterne løser opgaver for stat og regioner, kommuner, krisecentre og opholdssteder, plejefamilier samt private organisationer og uddannelsessteder.

Vi stiller op med en solid teoretisk og praksisbaseret ballast til at bære de pædagogiske og terapeutiske interventioner. Som supplement til rekvirenternes egen viden kan vi udrede bagvedliggende forestillinger og meningssystemer, afdække psykiske vanskeligheder, vurdere personlige ressourcer og vanskeligheder, samt pege på virksomme metoder i arbejdet.

Vi tilbyder: