Konsulenterne

Grundstammen i Minoritetskonsulenterne ApS er psykologer med solid faglig erfaring fra arbejde med etniske minoriteter, ledelse af pædagogiske processer og psykologiske undersøgelser.

I netværket findes også andre fagligheder, f.eks. konfliktløsning, professionel kommunikation, sexologisk rådgivning m.fl., der er relevante for arbejdet med minoriteter.

Minoritetskonsulenterne ApS anvender psykologiske begreber og teorier om menneskelig udvikling, psykiske lidelser, traumer, mentalisering mm. koblet med indgående kendskab og erfaring med livsomstændigheder for familier med etnisk minoritetsbaggrund, hvad enten vi taler om personer, der har boet længe i Danmark, nyankomne/familiesammenførte eller uledsagede flygtninge.

Konsulenterne hjælper rekvirenterne til bl.a. at udrede bagvedliggende forestillinger og meningssystemer hos målgruppen, afdække psykiske vanskeligheder, vurdere personlige ressourcer og vanskeligheder og pege på virksomme metoder i arbejdet – uanset om opgaven gælder løsning af konkrete vanskeligheder eller har et forebyggende sigte.

Dine konsulenter er

Inge Loua

Stifter og leder
Psykolog, Diplom i ledelse

Specialist i æresrelaterede konflikter

Erfaring: VISO-specialist, leder af opholdssted, privat praksis

Se præsentation

Billede er på vej Trine Lindskov

Psykolog, lederuddannet fra DISPUK

Erfaring: traumatiserede flygtning, forstander for behandlingshjem, leder

Se præsentation

 
Billede er på vej Shamaiela Anwar

Psykolog, specialist i psykiatrisk psykologi

Erfaring: testning, diagnostik, behandling, supervision og undervisning

Se præsentation

Nadia El-Yahya

Socialrådgiver,
udd. i familierådslagning

Erfaring: Opholdssted for etniske minoritetspiger, beskæftigelsesområdet, børn med etnisk minoritetsbaggrund og handicap

Se præsentation

Michael Sander Loua

Psykomotorisk terapeut med efterudd. i sexologisk rådgivning. Master i professionel kommunikation

Erfaring: privat praksis, undervisning, familiepleje, kommunikation i organisationer, pressekontakt,

Se præsentation