Inge Loua

er stifter og leder af Minoritetskonsulenterne ApS. Inge Loua har mere end 20 års professionel erfaring fra det tværkulturelle område og tilbyder rådgivning og supervision og underviser om sociale og psykologiske aspekter af fagligt arbejde med mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Desuden udfører hun psykologiske undersøgelser af unge med etnisk minoritetsbaggrund, særligt ift. æresrelaterede konflikter.

Inge Loua er psykolog fra Københavns Universitet, psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, autoriseret af Psykolognævnet v/ Socialministeriet og har diplom i ledelse fra Forvaltningshøjskolen.

Hun er forfatter til fagbogen “Når Aicha løber hjemmefra. Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger.”, udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2012.

Indtil 2016, hvor Inge Loua etablerede Minoritetskonsulenterne ApS var hun ansat i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns kommune, hvor hun arbejdede som VISO-specialist i hele landet. VISO-opgaverne omfattede rådgivning til kommuner, anbringelsessteder og plejefamilier. Før dette var hun initiativtager til og leder af Bostedet Kastaniehuset, et opholdssted for etniske minoritetspiger i alvorlige familiekonflikter. Desuden har hun arbejdserfaringer gennem ansættelser i blandt andet en flygtningerådgivning, kommuner, døgninstitution, konsulentfirma og egen praksis.

Andre aktiviteter

Ved siden af aktiviteterne i Minoritetskonsulenterne ApS, har Inge Loua sin egen rådgivningspraksis, hvor hun tilbyder samtaleforløb til unge, voksne og par, og samarbejdssamtaler til familier, der deles om børn. Se mere på ingeloua.dk

Hun er desuden aktiv i Dansk Psykologforening, hvor hun sidder i Styrelsen for Selskab for Interkulturel Psykologi, samt er næstformand i bestyrelsen for Lindhøjgård, et opholdssted for uledsagede mindreårige flygtninge.