Nadia El-Yahya

er konsulent hos Minoritetskonsulenterne ApS. Nadia El-Yahya løser opgaver med mægling i vanskelige konflikter, samværsaftaler, tilsyn, udarbejdelse af tilsynsrapporter, børnesamtaler m.v.

Nadya El-Yahya er uddannet socialrådgiver 2004 fra Den Sociale Højskole på Frederiksberg med efteruddannelse 2007-2009 i ”Familierådslagning for samordnere” med fokus på etniske Minoritetsfamilier og senest ”Proceskonsulent og coach – facilitering og ledelse i virksomheder og organisationer” i 2014. Hertil har Nadya en række kurser i bl.a. handikapkompensation, etniske minoriteter med handicap m.fl.

Nadya El-Yahya arbejder i krydsfeltet mellem socialfaglig rådgivning og mægling, handikap og kulturer og organisationer.

Nadya taler arabisk, engelsk og dansk og har erfaring fra myndighedsarbejde med unge, deres familier og netværk.