Shamaiela Anwar

er konsulent i Minoritetskonsulenterne ApS, hvor hun løser opgaver indenfor testning, diagnostik, terapi, undervisning, supervision og tilrettelæggelse af socialpædagogiske indsatser.

Shamaiela Anwar er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2009 og autoriseret af psykolognævnet v/Socialministeriet. Shamaiela har en bred klinisk efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Desuden har hun 4 årig specialisering i psykiatri og en igangværende specialisering i psykoterapi.

Til daglig arbejder Shamaiela som specialpsykolog i psykiatri på Psykiatrisk Center København, hvor hun arbejder med testning, diagnostik, behandling, supervision og undervisning. Shamaiela arbejder endvidere for Tårnby Kommune indenfor børne- og ungdomsområdet med fokus på etniske familier.

Derudover er Shamaiela konsulent og ekstern underviser ved flere private centre og diplomuddannelser.