Opgaver & løsninger

Selv erfarne fagfolk kan føle sig usikre i kontakten med borgere med etnisk og/eller seksuel minoritetsbaggrund. Måske tænker de, at de ikke ved nok om andre kulturer eller subkulturer. Måske er de nervøse for at komme til at overskride nogle grænser eller træde nogen over tæerne. Måske er der en bekymring for, at der kunne være noget æresrelateret problemstof i konkrete sager.

Denne viden findes! Løsninger fra Minoritetskonsulenterne ApS trækker på psykologiske begreber og teorier om menneskelig udvikling, psykiske lidelser, traumer, mentalisering mm. koblet med indgående kendskab og erfaring med livsomstændigheder for familier med etnisk minoritetsbaggrund, hvad enten vi taler om personer, der har boet længe i Danmark, nyankomne/familiesammenførte eller uledsagede flygtninge.

I vores opgaveløsning vil vi dels matche den foreliggende problematik med den rette faglighed og erfaring hos vores konsulenter, dels bidrage til en dybere forståelse af hvilke problematikker, der er på spil i den konkrete sag, og dermed pege på holdbare, skridsikre løsninger for de berørte.

I forbindelse med undervisning, supervision eller træning af personale vil der indgå både forståelse af psykologiske fænomener og konkrete værktøjer til afdækning og udvikling af indsatsen for borgerne.

Det er et mål, at rekvirenterne, udover den konkrete opgaveløsning, efterlades med mere viden om målgruppen og således kan gå til den næste opgave med redskaber til at kunne se bag om den problematiske adfærd og møde borgeren relevant i situationen.

Opgavetyper

Ydelserne favner fra den konkrete sagsintervention til rådgivning og eksekvering på ledelses- og kommunikationsniveau. Vi tilbyder opgaveløsning på følgende områder:

  • Æresrelaterede konflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund
  • Uledsagede mindreårige flygtninge
  • Psykologiske undersøgelser af unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund
  • Anbringelser af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
  • Forældresamarbejde ved anbringelser af børn
  • Problematikker i forbindelse med anbragte børn og unges samvær
  • Problematikker i forbindelse med seksuel tiltrækning og seksuel identitet.

Derudover udbyder vi kurser og undervisning, oplæg ved temadage, konferencer mm. inden for ovennævnte områder.