Akut døgnophold

Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder akut og beskyttet døgnophold i plejefamilier til børn og unge fra 14 år med etnisk minoritetsbaggrund og i æresrelaterede konflikter.

Minoritetskonsulenterne har et netværk af godkendte døgnplejefamilier i hele landet, der har særlige erfaringer og træning i at modtage unge i æresrelaterede konflikter. Gennem netværket tilbyder vi akut ophold i op til 6 måneder.

Ud over stabilitet og livserfaring har de fleste af plejeforældrene faglig baggrund fra pædagogisk eller sikkerhedsorienteret arbejde. Alle plejefamilier tilknyttet netværket har hemmelig adresse og beskyttede kontaktinformationer!

Sikkerhed og beskyttelse

Unge, der anbringes i forbindelse med æresrelaterede konflikter, er ofte blevet truet med vold eller truet på livet. Der er derfor skærpede krav til sikkerhed og beskyttelse. Ved at anbringe en ung i en særligt uddannet plejefamilie, undgås anbringelse på f.eks. en akutinstitution, hvor den unge potentielt hurtigt bliver fundet via de andre unge, eller fordi familiens netværk kender til kommunens institutioner.

Ydermere har det vist sig, at mange unge i æresrelaterede konflikter tidligere har levet så kontrolleret og så isoleret, at de er meget sårbare overfor negative påvirkninger fra andre socialt udsatte unge.

Gennem anbringelse i en særligt kvalificeret familie sørger kommunen for, at den unge får optimal beskyttelse og omsorg i en meget sårbar periode, hvor forbindelsen til familien er helt eller delvist afbrudt, hvor de tidligere relationer til venner, skolekammerater m.v. er kappet, og hvor den unge kan føle sig helt alene.

Krav til forvaltningen

Akut, hemmeligt døgnophold købes som en samlet pakke hos Minoritetskonsulenterne ApS, som sørger for træning og supervision til og lønner plejefamilierne.

  • I de kommunale akter skal blot fremgå at der er købt døgnophold gennem Minoritetskonsulenterne.
  • Det må ikke fremgå af sagsakterne hvor plejefamilien bor eller navne på personer i plejefamilien
  • Det er en betingelse for opholdet, at der ved anbringelsen er givet samtykke til hemmeligt opholdssted.

Af hensyn til fremtidige anbringelser i plejefamilien, må plejefamiliens navn, adresse eller by ikke fremgå noget sted i sagens akter. Dette betyder, at hvis den unges familie får oplysning om plejefamiliens navn og adresse, vil det medføre øjeblikkelig opsigelse af anbringelsen.

Minoritetskonsulenterne tilbyder:

  • Erfarne, godkendte og specialtrænede plejefamilier, hvor den ene plejeforælder er hjemme i dagtimerne til at støtte den unge
  • Månedlige statusudtalelser fra plejefamilien om den unges trivsel og funktionsniveau
  • Fast månedlig supervision til plejefamilien af psykologer, tilknyttet Minoritetskonsulenterne ApS
  • Vejledning ad hoc af erfaren familieplejekonsulent, tilknyttet Minoritetskonsulenterne ApS

Til anbringelsen kan tilkøbes:

A: Risikovurdering ved hjælp af ’Patriark’ (Gennemprøvet svensk sikkerhedsvurderingssystem – benyttes bla. af politiet)

B:  Psykologisk vurdering af den unges funktionsniveau, personlige ressourcer og vanskeligheder, baseret på bla. indledende screening vedr. trivsel og traumatisering med anerkendte test-redskaber.

 

Tilbud og kontakt

Ring til daglig leder Inge Loua på tlf. 3066 8343
eller send din forespørgsel til ilo@minokons.dk