Kommunikation

Kommunikation og faglig formidling indgår på flere niveauer i Minoritetskonsulenternes opgaveløsning. Dels lægger vi vægt på, at formidlingen i vores undersøgelser, rapporter, oplæg og materialer er tydelig og tilrettet målgruppen, dels bistår vi rekvirenterne med strategiske kommunikationsløsninger, hvis dette ønskes.

Vores løsninger er baseret på over 20 års erfaring med professionel, strategisk kommunikation, og i løsningerne indgår vurderinger om hensigt, budskaber, målgruppe, medievalg etc.

Løsningerne kan omfatte alt fra intern ledelseskommunikation til ekstern borgeroplysning, fra produktion af informationsmaterialer til formidling gennem netbaserede medier. Formidlingen kan ske på såvel dansk som på de relevante fremmedsprog.

Flere af konsulenterne har erfaringer med både mundtlig og skriftlig ledelseskommunikation, og erfaringer med formidling fra egne bøger og publikationer.

Kommunikationsløsninger

  • Information til borgere og brugere om særlige forhold f.eks. vedr. lokale institutioner
  • Krisekommunikation og medierådgivning ifm vanskelige sager
  • Produktion af foldere og andet trykt materiale til særlige målgrupper på både dansk og fremmedsprog
  • Konferencemateriale

Eksempler på opgaver inden for kommunikationsrådgivning

Opholdssted for uledsagede minoritetsbørn: Proceskonsulent på bestyrelsesseminar om strategi og kommunikation