Undersøgelser

Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder udredninger og psykologiske undersøgelser af unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund samt børnefaglige §50 undersøgelser. Vores undersøgelser udføres med henblik på vurdering og planlægning af sociale og behandlingsmæssige indsatser.

Sådan undersøger vi

En psykologisk udredning eller undersøgelse begynder altid med et møde med rekvirenten, f.eks. en sagsbehandler. Hensigten med det indledende møde er at blive enige om hvad rekvirenten ønsker at afklare med undersøgelsen, dvs. hvad skal undersøgelsen svare på og hvad skal den bruges til?

Når vi er blevet enige om hvilke undersøgelsesspørgsmål der er relevante for problemstillingen, tilrettelægger psykologen undersøgelsesopgaven og vælger hvilke metoder, interviewpersoner, spørgeskemaer og psykologiske tests, der er relevante for den konkrete opgave. Derefter kan psykologen give et endeligt bud på omfang af opgaven, både hvad angår tidsforbrug, deadline og pris.

Erfaringsmæssigt tager en grundig psykologisk undersøgelse mindst 6-8 uger fra undersøgelsen sættes i gang til der foreligger en rapport. Dette skyldes at der ofte går megen tid med koordinering af aftaler i begyndelsen af forløbet, og at der skal være tid nok til kritisk og professionel gennemlæsning af rapporten, inden den leveres til rekvirenten. Psykologiske undersøgelser har ofte stor vægt i sagsarbejdet og kan have væsentlig betydning for undersøgelsespersonens fremtidige liv og det er derfor vigtigt at varetage opgaven med grundighed med hensyn til både etik og faglighed.

Metoder

Den person, som undersøgelsen drejer sig om, inddrages i undersøgelsesprocessen og kan stille sine egne undersøgelsesspørgsmål, ligesom der i undersøgelsesforløbet indgår en grundig afdækning af livsforløb, familie og netværk. For at få et så nuanceret billede som muligt af undersøgelsespersonen indgår der også helst interviews med personer fra både det private og professionelle netværk omkring undersøgelsespersonen, i det omfang det er muligt.

Mange etniske minoritetsfamilier har flygtningebaggrund. Dette medfører, at der ofte er en eller flere personer i familien, der har oplevet alvorlige traumer med livstruende hændelser. Traumer trækker ofte lange spor i familiehistorien og kan være oprindelse til omsorgssvigt, fortielser og lidelse for familien og den enkelte. I Minoritetskonsulenterne ApS har vi et særligt fokus på traumehistorien hos de personer vi undersøger.

En psykologisk undersøgelse vil typisk bestå af:

  • semi-strukturerede kvalitative interviews med undersøgelsespersonen
  • semistrukturerede kvalitative interviews med vigtige personer omkring undersøgelsespersonen
  • spørgeskemaer om fx. aktuelle vanskeligheder, opvækst og trivsel
  • psykologiske tests
  • gennemgang af den færdige undersøgelse med undersøgelsespersonen
  • afsluttende redegørelse og rapport til rekvirent

Tilbud og kontakt

Ring til daglig leder Inge Loua på tlf. 3066 8343
eller send din forespørgsel til ilo@minokons.dk