Rådgivning

I socialforvaltninger, borgerrettede enheder eller institutioner, kan der opstå sager eller situationer, hvor ledelse og medarbejdere kan have brug for rådgivning.

Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder rådgivning, både i forhold til generelle problemstillinger og i specifikke sager vedr. mennesker med minoritetsbaggrund, herunder flygtninge og andre etniske minoritetspersoner.

Rådgivningen kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling eller være af mere overordnet strategisk eller ledelsesmæssig karakter. I konkrete sager er der mulighed for at Minoritetskonsulenterne foretager en indledende undersøgelse, som udgangspunkt for rådgivningen

Eksempler på rådgivning:

  • En ung med etnisk minoritetsbaggrund, der er anbragt på grund af psykisk og fysisk vold i familien, viser sig at have et stort ønske om at skifte køn. Der ydes rådgivning til sagsbehandler om håndtering af emnet i forældresamarbejdet og supervision til plejefamilien om hvordan de møder og støtter den unge.
  • Et opholdssted er bekymrede for om en ung beboer er ved at blive radikaliseret, da hans bror har været i hjemlandet og den unge ved flere lejligheder har været meget udadreagerende. Opholdsstedet vejledes om adskillelse af problemstillinger og hvordan de kan støtte den unge i de dilemmaer han oplever mellem familien og opholdsstedet.
  • Et opholdssted ønsker at have etniske minoritetsunge som målgruppe. Ledelsen får sparring i forhold til hvordan de målretter deres tilbud til målgruppen og hvilke overvejelser de bør have i forhold til rekruttering af medarbejdere, pædagogik og forældresamarbejde

Tilbud og kontakt

Ring til daglig leder Inge Loua på tlf. 3066 8343
eller send din forespørgsel til ilo@minokons.dk