Risikovurdering

Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder at lave risikovurderinger for kommuner eller anbringelsessteder i sager, hvor der er er frygt for æresrelateret vold mod unge.

Risikovurderingerne udføres ved hjælp af PATRIARK, som er et værktøj til struktureret klinisk risikovurdering, udviklet af P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Risikovurderingen foretages ved hjælp af fem trin og vurderer 3 aspekter af den risiko, der kunne være for æresrelateret vold, nemlig typer af æresrelateret vold i den specifikke sag, psykosociale problemer hos involverede gerningspersoner, og sårbarhedsfaktorer hos ofret/det potentielle offer.

Processen involverer indsamling af baggrundsinformation, vurdering og beskrivelse af risikofaktorer, samt udvikling af anbefalinger om risikohåndtering.