Samarbejdssamtaler

Samarbejdssamtaler er til alle familier, der deles om et eller flere børn. Samarbejdssamtaler kan bruges til at forebygge konflikter i delefamilier og til at løse allerede opståede uenigheder om deleordninger, hverdagsliv, opdragelse, værdier m.v.

Det er belastende for et barn, hvis de voksne omkring barnet ikke kan samarbejde. Det er svært for barnet, når barnet holder af flere voksne og føler sig knyttet til flere familier, og disse voksne ikke taler ordentligt sammen eller taler nedsættende om hinanden. Barnet bruger megen opmærksomhed på at være på vagt overfor negative signaler fra de voksne og vil forsøge at undgå konflikter ved at tilbageholde informationer eller ved at komme problemer i forkøbet. Det kan i værste fald forsinke barnets udvikling, når barnet bruger sin energi på at forholde sig til de voksnes konflikter, frem for sit eget barneliv og de udfordringer, der findes dér.

Samarbejdssamtaler er en særlig metode, inspireret af professionel konfliktmægling. Metoden fokuserer på, hvordan man kan forbedre samarbejdet omkring børn, der har flere familier, hvad enten der har været en skilsmisse i familien eller barnet har en døgnpleje- eller aflastningsfamilie, udover den familie barnet er født i. Det kan også være en nyttig metode i familier, hvor barnet vender tilbage til familien, efter i en periode at have boet et andet sted, eller hvor familien frygter at blive splittet pga. uløste konflikter.

Samarbejdssamtaler følger en bestemt struktur og munder ud i skriftlige aftaler mellem de involverede parter, om hvordan de sikrer det fremtidige samarbejde om de fælles børn. Et forløb består af mindst 3 møder over en periode på 3 måneder. Hvert møde varer 2½-3 timer og styres af 2 proceskonsulenter.

Minoritetskonsulenterne har særligt fokus på samarbejdssamtaler og forebyggelse af konflikter i regnbuefamilier.