Supervision

Aktuelle supervisionsgrupper

I efteråret 2023 opretter vi to semi-åbne supervisionsgrupper for psykologer. Den ene med henblik på autorisation, den anden med henblik på specialisering i klinisk børne- og ungepsykologi. Se mere i beskrivelserne, som du finder nedenfor. Der er løbende optag i gruppen, så henvend dig gerne hvis du kunne tænke dig at komme med i en allerede eksisterende gruppe eller starte en ny.

Tilrettelagt supervision

Minoritetskonsulenterne tilbyder supervision til ledere, fagpersoner og plejefamilier, når der er et ønske om at få tilført særlig viden om mennesker med minoritetsbaggrund. Supervisionen kan være en gruppe af psykologer eller andre fagfolk, med plejeforældrepar eller individuel supervision.

De overordnede rammer og vilkår for supervisionen aftales med den ansvarlige leder eller konsulent for de personer, der skal modtage supervisionen. Her fastsættes formål, mål og rammer omkring supervisionsforløbet, f.eks.hvem der skal deltage i supervisionen, om der skal være et bestemt fokus eller indhold i supervisionen, grænser for fortrolighed, hvornår, hvor længe og hvor supervisionen skal foregå.

Når rammerne er på plads, mødes supervisor og deltagere (supervisander) og afklarer deltagernes egne forventninger, ønsker og mål med supervisionen, indenfor de aftalte rammer.

Teori og metoder

Minoritetskonsulenterne har forskellige metodiske tilgange til supervision, og kan derfor tilbyde forskellige metoder i supervisionen, f.eks. kognitive, narrative eller fænomenologisk-eksistentielt funderede tilgange. Hvis rekvirenten har særlige ønsker til den teoretiske eller metodiske indfaldsvinkel i supervisionen imødekommer vi gerne disse ønsker i forhold til valg af supervisor.

Tilbud og kontakt

Ring til daglig leder Inge Loua på tlf. 3066 8343
eller send din forespørgsel til ilo@minokons.dk