Supervision

Målet med supervision er, at øge kvaliteten af den praktiske professionsudøvelse gennem udvikling af de professionelle.

I supervisionen er der mulighed for, i et trygt og professionelt rum, at udforske aspekter af egen praksis med henblik på at blive dygtigere til sit arbejde.

I supervisionen gives hjælp til at skelne mellem hvilke forhold der er organisatoriske, hvilke der er faglige og hvad der er personligt stof, samt på hvilken måde disse elementer har indflydelse på hvordan opgaverne løses i forhold til en målgruppe.

Supervisionen rekvireres typisk af arbejdspladser eller ledere, der tilbyder supervision til en gruppe af medarbejdere med henblik på kvalitetsudvikling og støtte til opgaveløsningen. Men også enkeltpersoner, der ønsker faglig udvikling, kan henvende sig til Minoritetskonsulenterne om supervision.

Alt efter hvor du er i din professionelle udvikling, og hvilke ønsker din arbejdsplads har for supervisionen, kan det konkrete indhold af supervisionen variere. Supervisionen kan indeholde elementer af undervisning, direkte vejledning og rådgivning, men altid med plads til faglig og personlig refleksion over praksis.

Aftaler om supervision

Minoritetskonsulenterne tilbyder supervision til ledere, fagpersoner og plejefamilier, når der er et ønske om at få tilført særlig viden om mennesker med minoritetsbaggrund. Supervisionen kan være i en gruppe, med plejeforældrepar og med enkeltpersoner.

Når den indledende kontakt er etableret, aftales de overordnede rammer og vilkår for supervisionen med den ansvarlige leder eller konsulent for de personer, der skal modtage supervisionen. I forhandlingen fastsættes formål, mål og rammer omkring supervisionsforløbet, f.eks.hvem der skal deltage i supervisionen, om der skal være et bestemt fokus for eller indhold i supervisionen, grænser for fortrolighed, hvornår, hvor længe og hvor supervisionen skal foregå.

Dernæst mødes supervisor og deltagere (supervisander) med henblik på at udfylde de aftalte rammer, og afklare deltagernes forventninger, ønsker og mål med supervisionen.

Teori og metoder

Minoritetskonsulenterne har forskellige metodiske tilgange til supervision, og kan derfor tilbyde forskellige metoder i supervisionen, f.eks. kognitive, narrative eller fænomenologisk-eksistentielt funderede tilgange. Hvis rekvirenten har særlige ønsker til den teoretiske eller metodiske indfaldsvinkel i supervisionen imødekommer vi gerne disse ønsker i forhold til valg af supervisor.

Tilbud og kontakt

Ring til daglig leder Inge Loua på tlf. 3066 8343
eller send din forespørgsel til ilo@minokons.dk