Priser & kontrakter

Alle aftaler med Minoritetskonsulenterne ApS tager udgangspunkt i kundens ønsker og starter med en indledende kontakt, hvor vi drøfter formål, omfang og indhold af den konkrete opgave.

Står du med overvejelser om en opgave, kan du altid kontakte os uforpligtende og få vejledning til, hvordan din opgave kan løses.

Ring til daglig leder Inge Loua på tlf 3066 8343 eller send email med en problembeskrivelse på 5-10 linjer samt dine kontaktoplysninger til ilo@minokons.dk

Såfremt opgaven kan løses af Minoritetskonsulenterne ApS, returnerer vi et forslag til opgaveløsning. Eventuelt kan vi have ønsker til specifikke sagsakter til brug for opgaveløsningen.

Når vi er blevet enige om opgaven samt pris og deadline, udfærdiger vi en kontrakt til underskrift.

Vejledende takster

Vi har ikke faste priser, men tager udgangspunkt i følgende takster:

  • Konsulenttakst: 1.200 kr. i timen
  • Tema- og kursusdage: 10-20.000 kr. pr. dag inkl. forberedelse, afhængigt af antal konsulenter, transporttid mv.
  • Faglige oplæg af kortere varighed på temadage og kurser: 5-10.000 kr. inkl. forberedelse, afhængigt af transporttid mv.
  • Psykologiske undersøgelser og udredninger: Forløbet sammensættes ift til den problematik, der ønskes undersøgt, dog min. 50.000 kr. Dertil kommer kørsel og transporttid.

Alle nævnte priser er excl. moms. Konsulentydelser og kurser er momspligtige. Undervisning på uddannelsessteder og sundhedsydelser (fx. psykologiske undersøgelser) er ikke momspligtige.