Kommuner

Minoritetskonsulenterne arbejder med fagfolk og organisationer i kommunerne med henblik på at opkvalificere opgaveløsningen i forhold til minoritetspersoner.

Vi holder oplæg, underviser eller tilrettelægger samlede kurser for forvaltninger, enheder eller institutioner vedrørende psykosocialt arbejde med minoritetsgrupper eller særlige problemstillinger i minoritetsmiljøer.

Vi yder konsulentbistand og rådgivning, og kan løse konkrete opgaver, som f.eks.

 • Akut ophold i godkendte og specialuddannede plejefamilier i op til 6 mdr. for unge i æresrelaterede konflikter
 • Psykologisk undersøgelse af unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund
 • Forebyggende og konfliktløsende samtaler og rådgivning i etniske minoritetsfamilier
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale til hjemmesider, foldere eller lignende, hvad enten formålet er vejledninger til fagfolk eller information til borgere
 • Udredning af unge i æresrelaterede konflikter, herunder risikovurdering
 • Supervision til rådgivere, familieplejekonsulenter, plejefamilier mv.

Eksempler på tidligere løste opgaver

 • Akut- og hemmelig anbringelse i 6 uger af 14-årig pige, efter alvorlig vold fra slægtning
 • Psykologisk undersøgelse af ung, og udredning vedr. æresrelateret konflikt i familie
 • Samarbejdssamtaleforløb med familie, i forbindelse med hjemgivelse efter en kortvarig anbringelse
 • Undervisning af plejefamilier om plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund
 • Opkvalificering, supervision og rådgivning af flere opholdssteder, der har børn med etnisk minoritetsbaggrund
 • Rådgivning til socialforvaltning om anbringelse i kompliceret familiesag med etnisk minoritetsfamilie
 • Rådgivning og supervision til plejefamilie til ung på hemmeligt ophold pga. æresrelaterede konflikter
 • Samarbejdssamtaler med plejefamilie og biologisk familie til to plejebørn

Referencer

“Plejefamilien har ikke alene givet pigen et trygt ophold i akutperioden. Familien har også udført et fremragende socialpædagogisk arbejde, der har rykket hende på alle fronter”
Familieplejekonsulent