Opholdssteder

På mange døgninstitutioner, opholdssteder og krisecentre har en stor del af beboerne etnisk minoritetsbaggrund. Foruden at være socialt udsatte, har beboerne også ofte andre kulturelt bestemte meningssystemer med sig, hvilket påvirker deres syn på sig selv, på andre og på professionelle. Nogle af de allermest udsatte er yderligere udfordrede på grund af deres seksuelle identitet.

Minoritetskonsulenterne tilbyder sparring og undervisning til ledelse og medarbejdere om hvordan institutionen kan arbejde med sin pædagogik, så den imødekommer alle beboeres behov for at føle sig velkomne, inkluderede og forståede af stedet og medarbejderne.

Vi tilrettelægger og afholder skræddersyede temadage for den enkelte institution eller krisecenter, og supplerer gerne vores egen viden med oplægsholdere fra vores netværk af kvalificerede fagfolk.

Desuden tilbyder vi konsulentbistand eller supervision i enkeltsager og/eller løbende supervision til medarbejderne med henblik på at opkvalificere det pædagogiske eller sociale arbejde for alle beboere, både dem med dansk og anden etnisk baggrund. Der er også mulighed for ledelsessupervision enkeltvis eller sammen med andre ledere.

Mange af konsulenterne er erfarne psykologer og tilbyder også samtaleforløb til beboere, der har behov for individuel rådgivning eller psykoterapi.

Eksempler på opgaver:

  • Temadag om traumer og mentalisering hos unge i æresrelaterede konflikter for specialkrisecenter
  • Konsulentbistand til krisecenter: screening for traumer og selvmordsrisiko, krisesamtaler med beboere.
  • Supervision til medarbejdergruppe vedr. ung med særlige vanskeligheder og evt. risiko for radikalisering