Plejefamilier

Uledsagede mindreårige samt børn og unge med minoritetsbaggrund kan i nogle tilfælde have brug for kortere eller længere tids anbringelse i specielt kvalificerede plejefamilier.

Minoritetskonsulenterne tilbyder at hjælpe kommunerne ved at styrke og opkvalificere plejefamilier, der særligt ønsker at modtage og hjælpe børn med etnisk minoritetsbaggrund.

På lang sigt vil vi gennem træning, rådgivning og supervision opbygge et netværk af fagligt rustede plejefamilier, der kan stå til rådighed for de anbringende myndigheder.

Netværk til akutanbringelser

Minoritetskonsulenterne er desuden ved at opbygge et netværk af plejefamilier, der kan stå til rådighed ved akutanbringelse af børn og unge på hemmelige adresser, hvis de i forbindelse med æresrelaterede konflikter er truet af vold eller truet på livet.