Stat og regioner

Staten udstikker retningslinjerne og har det overordnede ansvar for modtagelse af asylansøgere og flygtninge, som særligt i ankomstperioden kræver professionel håndtering fra medarbejderne i de udførende institutioner. Der er desværre eksempler på, at det kan gå galt, når hverken institutionsledelse eller medarbejdere er tilstrækkeligt kvalificerede til opgaverne, og når tilsynet svigter.

I regionerne er det særligt på sundhedsområdet ifm indlæggelse, behandling og forebyggelsesindsatser, at der kan være udfordringer ved at møde borgere med minoritetsbaggrund.

På baggrund af mange års viden og arbejdserfaring fra området tilbyder Minoritetskonsulenterne at opkvalificere fagfolk i Statens og regionernes virksomheder og organisationer til at løse opgaver vedr. minoritetspersoner.

For ministerier, styrelser og regionale enheder holder vi oplæg, underviser eller tilrettelægger samlede kurser om specifikke minoritetsgrupper eller særlige problemstillinger i minoritetsmiljøer.

Vi yder desuden konsulentbistand og rådgivning på ad hoc basis, og kan også løse konkrete opgaver, som f.eks. udarbejdelse af skriftligt materiale til hjemmesider, foldere eller lignende, hvad enten formålet er vejledninger til fagfolk eller information til borgere.

Eksempler på tidligere løste opgaver:

  • Temadag for taleteamet i Kommunikationscenter Hovedstaden om mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund med talehandikap
  • Temadag for synsteam-børn i Kommunikationscenter Hovedstaden om vejledning af familier med etnisk minoritetsbaggrund, der har børn med synshandikap
  • Oplæg på temadag for Børnehus Sjælland om æresrelaterede konflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund

Referencer:

“Jeg er blevet meget bevidst om alt det, jeg ikke ved og har fået en skærpet interesse for at være åben og undersøge mere detaljeret, hvad der er borgerens kultur og baggrund.”
Deltager på temadag om mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund