Værdier & faglighed

Minoritetskonsulenterne arbejder på et psykosocialt grundlag, dvs. i spændingsfeltet mellem psykologiske problemstillinger og socialt arbejde, kombineret med bred viden om kulturelle forskelle.

Vi rådgiver og superviserer fagfolk i staten, regionerne, kommunerne og på opholdssteder og specialinstitutioner for at styrke den faglige indsats for og kontakt med flygtninge, flygtningefamilier, uledsagede mindreårige og andre borgere med minoritetsbaggrund.

Vi passer på dine data og overholder naturligvis kravene til privatlivspoIitik.

I Minoritetskonsulenterne ser vi migrationsprocessen som et forløb, hvor de personer, der gennemlever processen, enten kan gå i stå eller komme videre på forskellige områder af deres liv. Særligt traumatiserede flygtninge er i fare for at sidde fast i nostalgiske forestillinger om livet, som det var i hjemlandet før flugten. For herboende gennem mange år er det især unge mennesker, der kommer i klemme mellem familiens forventninger og deres egne ønsker til et ungdomsliv og fremtiden i Danmark.

I forhold til kærlighed, seksualitet og pardannelse er der mange unge mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, som er udfordrede, hvad enten det handler om at ville vælge sin kæreste selv eller at have en seksualitet, som er uacceptabel i forældregenerationen eller det etniske miljø.

Faglighed

Alle konsulenterne har en solid faglighed indenfor deres eget felt. Derudover har vi mange års erfaring med at arbejde med familier eller individer med minoritetsbaggrund og hvordan f.eks. kulturelle forestillinger, traditioner og normer kan udtrykkes.

Det betyder, at vi både med henblik på forebyggelse og konkret løsning kan vejlede, rådgive og opkvalificere fagfolk til at se tegn på dårlig trivsel og gå ind i dialogen med familierne om deres børns trivsel.

Når opgaven kræver en afdækning af personlige ressourcer og vanskeligheder med henblik på, hvad der videre skal ske, kan der være brug for en psykologisk undersøgelse.

I opgaveløsningen foretages altid en grundig udredning via netværket som en del af undersøgelsen, for at afklare den aktuelle kontekst omkring barnet/den unge.

Kompetencer

Minoritetskonsulenterne har specialkompetencer inden for følgende områder:

 • Æresrelaterede konflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund
 • Uledsagede mindreårige flygtninge
 • Flygtningefamilier
 • Psykologiske undersøgelser af unge og voksne med etnisk minoritetsbaggrund
 • Anbringelser af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
 • Konfliktmægling
 • Forældresamarbejde ved anbringelser af børn med etnisk minoritetsbaggrund
 • Problematikker i forbindelse med anbragte børn og unges samvær
 • Problematikker vedrørende seksuel orientering og seksuel identitet
 • Rekruttering og opkvalificering af medarbejdere til indsatser relateret til etniske minoriteter, herunder flygtninge
 • Professionel kommunikation; formidling af viden og beslutninger fra ledelses- og organisationsniveau til relevante målgrupper

Målsætninger

Målet med Minoritetskonsulenternes virke er, at rådgive, vejlede og undervise fagfolk i staten, kommunerne, regionerne og i private institutioner, herunder opholdssteder og plejefamilier om kvalitetsudvikling af arbejdet med mennesker med minoritetstilknytning.

Minoritetskonsulenterne tilstræber, at løsningerne er tilpasset rekvirenterne, og at vores løsninger altid tilfører ny indsigt, ny viden og nye løsningsmodeller.

De fleste løsninger og beslutninger skal kommunikeres til andre, og derfor er formidlingen vigtig – også for rekvirenten. Det betyder, at såvel undersøgelsesrapporter som undervisning og supervision sætter videndeling og anvendelighed højere end teoretisk pedanteri.