Teoretisk grundlag

Teoretisk er vi eksistentielt funderede, suppleret med mentaliseringsbaserede, narrative og kognitive tilgange. Det eksistentielle fundament betyder, at vi grundlæggende søger at stille os ved siden af de mennesker, vi forsøger at hjælpe. Herfra undersøger vi deres livsverden sammen med dem, for på den måde at bidrage til både deres og vores forståelse af, hvad deres problemer handler om. Samtidig iagttager og undersøger vi den måde, de forholder sig til deres livsverden og spejler den tilbage til dem, for at øge reflektions- og mentaliseringsevnen hos den enkelte, i par og i familier.

Formålet med dette er at gøre den enkelte bedre i stand til at mærke og forstå sine egne følelser, behov, grunde, mål og tanker, og hjælpe dem til at danne forestillinger om, hvad der foregår hos de mennesker de interagerer med, f.eks. deres børn, forældre eller partner.

Mentaliseringsbaseret interkulturel psykologi bygger på en almen udviklingspsykologisk forståelse kombineret med en særlig forståelse af de udfordringer, som mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund kan stå i. Herunder særligt en traumeinformeret tilgang med opmærksomhed på hvordan tidlige traumer (fx omsorgssvigt) eller alvorlige traumer (fx krig, flugt, ulykker) kan påvirke evnen til at mærke følelser, være i kontakt med andre mennesker og agere fornuftigt i pressede situationer.